Nyereményjátékok játékszabálya

Kategória: 'Házirend', témanyitó: Bringing, témanyitás ideje: 11.6.14.

Kedves Fórum-Olvasónk!

Abban az esetben, ha aktívan részt szeretnél venni a fórum életében és szeretnél kérdezni a játékkal kapcsolatban, vagy beszélgetni szeretnél játékostársaiddal, be kell jelentkezz a játékba, majd onnan a fórumba. Ha még nincs felhasználói fiókod a játékban, akkor készítened kell egy új regisztrációt. „A játékhoz“
Téma állapota:
Nem lehet további válaszokat küldeni.
 1. Bringing

  Bringing Utánpótlás-írogató

  Nyereményjátékok játékszabálya


  A Bigpoint a portálon, a játékok és a fórumok weboldalain, valamint a Facebook, Twitter, Google+ ésYouTube oldalán nyereményjátékokat is kínál. A nyereményjátékokon való részvételre és a nyereményjáték lebonyolítására az alábbi szabályok vonatkoznak. A szabályokkal kapcsolatos változások az adott nyereményjáték kiírásában olvashatóak.


  § 1 Nyereményjáték

  (1) A nyereményjátékokat különböző partnerekkel együttműködve bonyolítjuk le.

  (2) A játékosok akkor vehetnek részt a nyereményjátékban, ha jelentkezésük hiánytalan, a meghatározott időn belül történik és a nyereményjáték minden szabályának megfelel. A jelentkezés, illetve a nyereményjáték folyamatával kapcsolatos szabályok az adott nyereményjátékra vonatkozó közleményben kerülnek kihirdetésre. A részvétel ingyenes és független a Bigpoint vagy a vele kapcsolatban álló partner valamely termékének megszerzésétől. A részvétel csak ezen feltételek elfogadásával lehetséges.  § 2 Résztvevők

  (1) A részvételre minden nagykorú, képességei teljes birtokában lévő személy jogosult. Kiskorú, korlátozott cselekvőképességű vagy szerződéskötési képességgel nem rendelkező személyek csak törvényes képviselőjük beleegyezésével vehetnek részt. Ezen feltételek ellenőrzése céljából a Bigpointnak jogában áll a nyertesektől a személyi igazolvány másolatát elkérni.


  (2) A nyereményjátékon való részvétel feltétele, hogy a résztvevők által megadott minden személyes adat megfeleljen a valóságnak.


  (3) Az Amerikai Egyesült Államok következő államaiban élő személyek nem jogosultak a részvételre, ennélfogva nem vehetnek részt a nyereményjátékban: Arkansas, Arizona, Connecticut, Florida, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois ,Louisiana, Maryland, Montana, Nebraska, Dél-Dakota, Dél-Carolina, Tennessee és Vermont. Az Olaszországban illetve Brazíliában játszó személyek csak a legfeljebb 150 € valós értékű nyereményekre jogosultak.


  § 3 A nyereményjátékból való kizárás


  (1) A nyereményjátékon nem vehetnek részt a Bigpoint alkalmazottai, a Bigpoint Csoporton belül együttműködő cégek és az esetlegesen érintett partnereik, valamint az említettek hozzátartozói.

  (2) A Bigpoint fenntartja magának a jogot, hogy azonnal és visszamenő hatállyal kizárja a nyereményjátékból az ezen Részvételi Feltételeket megszegő személyeket. Adott esetben a már odaítélt nyereményt is vissza lehet vonni vagy követelni.


  (3) Kizárásra kerülnek azok a személyek is, akik nem megengedett segédeszközöket használnak vagy más manipulációnak köszönhetően előnyhöz jutnak. Adott esetben a már odaítélt nyereményt is vissza lehet vonni vagy követelni.


  (4) A részvételből való kizárással jár, ha a játékos nem valós személyi adatokat ad meg (§ 2 (2)).

  § 4 A nyereményjáték lebonyolítása
  (1) A nyereményjáték lebonyolítása és a díjak kiválasztása a Bigpoint, illetve adott partnereinek jogában áll.

  (2) A nyeremények kiszállításának feltételeit a Bigpoint, valamint a partnerei állapítják meg. Külföldre történő szállítás esetén az esetlegesen felmerülő vám-, illetve plusz szállítási költségeket a nyertes viseli. Amennyiben a nyeremény szállítása a nyertes hatáskörébe tartozó okokból sikertelen, az ismételt kiszállítás költsége a nyertest terheli. Amennyiben a nyeremény nem szállítható ki, vagy nem szállítható ki ésszerű körülmények között, a nyertesek egy azonos értékű nyereménykárpótlást kapnak.


  (3) A nyerteseket a Bigpoint írásban értesíti, és a nevüket saját weboldalán és/vagy a vonatkozó közleményben megjelölt partnerek oldalán nyilvánosságra hozza. A nyertes a feltételek elfogadásával beleegyezik a nyilvánosságra hozatal ilyen formájába. A Bigpointnak jogában áll a nyertesek adatait továbbítani a partnereknek, hogy a nyeremény kiszállítása így lehetséges legyen.

  Abban az esetben, ha a Bigpoint csupán a nyertes e-mail címével rendelkezik, a nyertest e-mailen keresztül értesíti. Ha a nyertes az első hivatalos e-mail elküldését követő négy héten belül nem válaszol, a nyereményre való jogosultsága megszűnik, és egy új nyertest választanak sorsolással.

  A nyereményre való jogosultság szintén megszűnik, ha a nyertes miatt a nyeremény nem juttatható el a nyerteshez a nyereményről való első értesítését követő hat hónapon belül.


  (4) Minden résztvevő minden nyereményjátékban csak egy nyereményt nyerhet meg. Ha több résztvevő is jogosult lenne a nyereményre, a sorsolás dönt.


  (5) A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyereményre való igény nem ruházható át.


  (6) Panasszal élni a Bigpoint felé a nyereményjáték megjelölésével írásban lehet, a probléma kiderülését követő 14 napon belül. A határidőn túl, vagy a nem írásban benyújtott kérelmeket nem áll módunkban figyelembe venni.


  (7) A nyereményjátékkal kapcsolatban bemutatott nyeremény nem feltétlenül egyezik meg a nyertes által valóban megnyert nyereménnyel; előfordulhatnak különbségek a modell, szín, stb. tekintetében. A nyeremény szponzora választhat egy az eredetileg bemutatott nyereményhez fajtájában és minőségében hasonló nyereményt.


  (8) Kiskorú nyertes esetében, a nyertes nevében csak a törvényes képviselő veheti át a nyereményt.

  (9) A nyeremények üzemeltetési, karbantartási, következményes és egyéb többletköltségeit a nyertes állja.

  § 5 A nyereményjáték idő előtti befejezése

  A Bigpoint fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés nélkül megszakítsa vagy felfüggessze. Ezzel a lehetőséggel a Bigpoint különösen akkor él, ha műszaki okokból (például vírusos számítógépes rendszer, manipuláció, hardveresen és/vagy szoftveresen fellépő hiba) vagy jogi okokból a játék szabályszerű lebonyolítása nem lehetséges. Amennyiben az ilyen típusú idő előtti befejezésére az egyik játékos magatartása adott indokot, úgy a Bigpoint követelheti az adott személytől a keletkezett károk megtérítését.


  § 6 Adatvédelem

  (1) Egy nyereményjátékon való részvétel alapvető feltétele, hogy a résztvevő regisztráljon, a regisztrációra azonban nem támaszthat jogot. A regisztrációval a résztvevő egyértelmű egyetértését fejezi ki abban a tekintetben, hogy a Bigpoint a szükséges adatokat a nyereményjáték idejére tárolhassa. A résztvevőnek bármikor jogában áll az adatok tárolásába való beleegyezését visszavonni, és ezáltal a részvételtől visszalépni.

  (2) A résztvevők regisztrált adataival kapcsolatban a Bigpoint kötelezi magát arra, hogy az adatvédelmi előírásokat betartja, minden adatot bizalmasan kezel.


  § 7 Felelősségvállalás

  (1) A Bigpoint a nyeremény kézbesítésével mentesül mindenfajta felelősség alól. A jogi és/vagy tárgyi hiányosságokért nem vállal felelősséget.

  (2) Amennyiben a nyereményt a Bigpoint egy partnere biztosítja, a megkapott nyereményre vonatkozó igényeket közvetlenül azon partnerek irányába kell benyújtani, akik a nyereményeket biztosították.


  (3) A Bigpoint nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a közvetítésben fellépő hibák, késések vagy megszakítások miatt, a műszaki berendezések és szolgáltatások zavara miatt, helytelen tartalmak miatt, adatok elvesztése vagy törlése miatt, vírusok vagy egyéb körülmények miatt keletkezhetnek a nyereményjátékon való részvételkor. Ez alól kivétel, ha az említett károk a Bigpoint (vagy annak szervei, munkatársai vagy segítői) miatt szándékosan vagy súlyos hanyagságból keletkeztek. Ezzel szemben a Bigpoint teljes terjedelemben vállal felelősséget a garanciákért és azokért a károkért, amelyek az olyan szerződési kötelezettségek megsértéséből származnak, amelyek a szerződés rendeltetésszerű végrehajtását lehetővé teszik, valamint az élet, testi épség és egészség veszélyeztetéséből eredő károkért.

  (4) A 3. § értelmében kizárt résztvevőkért vagy velük szemben a Bigpoint nem vállal felelősséget.

  (5) A Bigpoint nem vállal felelősséget a § 3 pont alapján kizárt személyekért.
  § 8 Egyéb
  (1) Jogi út kizárva.


  (2) Ezen felhasználási feltételekben a „Bigpoint” a Bigpoint Inc. felhasználói számára a San Francisco-i (USA) székhelyű Bigpoint Inc. vállalatot jelenti, a Bigpoint S.à r.l. and Co, SCS felhasználói számára pedig a senningerbergi (Luxemburg) székhelyű Bigpoint S.à r.l. and Co, SCS vállalatot jelenti.

  (3) Ezek a részvételi feltételek, valamint a résztvevők és a Bigpoint közötti teljes jogi kapcsolat a Bigpoint S.à r.l. and Co, SCS felhasználói számára kizárólag a Luxemburgban, a Bigpoint Inc. felhasználói számára pedig kizárólag a Kalifornia szövetségi államban hatályos jog rendelkezései alá tartozik.


  (4) Amennyiben a részvételi feltételek egyes pontjai érvénytelenné válnának, a részvételi feltételek további pontjai továbbra is érvényben maradnak.

  (5) A jelen részvételi feltételek módosításai és kiegészítései csak írásos formában érvényesek.

  (6) A Bigpoint fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztathatja a részvételi feltételeket, bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül.
   
Téma állapota:
Nem lehet további válaszokat küldeni.

Az oldal megosztása